Menu

Arbeidstijdenwet

Mettom is werkgeven zoveel makkelijker


Op deze pagina vind je belangrijke informatie omtrent de arbeidstijdenwet. Dit is een belangrijke wet, die een kader stelt omtrent werktijden gekoppeld aan leeftijden. 13- en 14- jarigen

 15- jarigen

 16- en 17- jarigen

Max arbeidstijd per:
Schooldag

Niet toegestaan

 2 uur 

 9 uur (minus schooluren)

Niet-schooldag

 7 uur

8 uur

9 uur

Vakantiedag

7 uur

8 uur

9 uur

Schoolweek

12 uur p/w

12 uur

45 uur (minus schooluren)

Max aantal gewerkte
Vakantieweken per
jaar

4 weken

6 weken

n.v.t.

Max aantal 
werkweken
aaneengesloten

3 weken

4 weken

n.v.t.

Max aantal werkdagen
per week

5 dagen

5 dagen

5 dagen

Zondag

Niet toegestaan!

Onder voorwaarden (*)

Toegestaan (*)

Rusttijden:
Minimum dagelijks

14 uur

12 uur

12 uur

In elk geval tussen

19:00 - 07:00 uur

19:00 - 07:00 uur

23:00 - 06:00 uur

In vakanties tussen

19:00 - 07:00 uur

21:00 - 07:00 uur

23:00 - 06:00 uur

Minimum rust per week

n.v.t.

n.v.t.

36 uur aaneen gelosten

Aaneengesloten pauze
bij werkdag > 4,5 uur

Half uur

Half uur

Half uur of 2 * 15
minuten (in overleg)

Type werkzaamheden:

Lichte niet-

industriële
hulparbeid onder 
toezicht

Zelfstandig licht
niet industrieel
werk

Hetzelfde werk als
volwassen, maar
geen gevaarlijk werk


(*) Werken op zondag mag alleen als:

  • De aard van het werk het nodig maakt om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan;
  • Het door de bedrijfsomstandigheden noodzakelijk is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of met betrokken werknemers;
  • De ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven (15- jarigen);
  • De werknemers individueel toestemmen met werken op zondag (16- en 17-jarigen)

Verdere voorwaarden voor 15-jarigen:

  • Per 16 weken moeten jongeren van 15 jaar ten minste 5 zondagen vrij hebben.
  • Als de jongere werkt op zondag, is de zaterdag ervoor een vrije dag.

Verdere voorwaarden voor 16- en 17- jarigen:

  • Per 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben.
  • Als de jongere op zondag werkt, is hij zaterdag vrij.
  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen ook minder zondagen per jaar vrij zijn. Dit moet in een collectief overleg worden afgesproken.

 

Contact

E: info@mettom.nl
T: 040 - 82 00 398

 06 - 36 23 50 36

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

Menu