Menu

Mettom Academy

Mettom is werkgeven zoveel makkelijker


De Mettom Academy is een online leerplatform waar medewerkers van Mettom (met vaste uren) toegang tot hebben. De medewerker kan hier ongelimiteerd en gratis online trainingen volgen. Op dit moment bieden we ruim 200 trainingen aan over uiteenlopende onderwerpen.

Voor wie?

Mettom vindt het belangrijk dat medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen. We hebben ervoor gekozen om vanuit goed werkgeverschap een studieportaal voor onze medewerkers in het leven te roepen. De investering die hiermee gepaard gaat is aanzienlijk waardoor we het portaal alleen gratis aan onze medewerkers ter beschikking stellen. 

Alhoewel de Mettom Academy in beginsel exclusief is voor medewerkers van Mettom, is het ook mogelijk om tegen betaling de Mettom Academy ter beschikking te stellen aan de volgende personen:

  • de opdrachtgever zelf;
  • medewerkers die rechtstreeks in  dienst zijn van de opdrachtgever. 

Uitgangspunt is dat er minimaal 1 medewerker met vaste uren bij Mettom is ondergebracht. Zo niet, dan kan de Mettom Academy niet worden ingezet.

Wat kost de Mettom Academy?

Indien onze opdrachtgever zelf, of medewerkers die niet via Mettom worden verloond, toegang wensen te verkrijgen tot de Mettom Academy, dan kan dit tegen onderstaande voorwaarden:

  • De kosten voor onbeperkte toegang tot het portaal bedragen € 150,- per persoon per jaar.
  • Begin januari worden de jaarlicenties gefactureerd.
  • Bij toegang na 1 juli wordt voor het betreffende jaar nog € 75,- gefactureerd.
  • Indien iemand eerder uit dienst gaat wordt er niet gecrediteerd.

Registratie medewerkers

Bij de betreffende organisatie voeren we de deelnemers aan de Mettom Academy op als contactpersoon en geven middels een vinkje aan dat ze toegang hebben tot de Mettom Academy. We hebben de volgende gegevens nodig:

  • voor- en achternaam;
  • privé mailadres.

Begin januari worden de jaarlicenties gefactureerd. Voor deelnemers die instromen gedurende het jaar wordt een verloningsactie ingeschoten zodat bij de volgende verloning het volgende wordt doorgefactureerd:

  • bij instroming vóór 1 juli € 150,- per persoon;
  • bij instroming na 1 juli € 75,- per persoon.

In december wordt er een inventarisatie gemaakt van Studytube gebruikers om te bepalen wie nog toegang  nodig heeft in het aankomende jaar.

Klik hier voor het actuele trainingsaanbod

Contact

E: info@mettom.nl
T: 040 - 82 00 398

 06 - 36 23 50 36

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

Menu