Menu

Op vakantie in crisistijd

Wat kan ik communiceren met mijn medewerkers?

Nu de grenzen binnen Europa langzaamaan weer open gaan kan weer over vakanties worden nagedacht. Een last-minute boeken of de reeds geplande vakantie door laten gaan kan weer in een ander land dan in Nederland. 


Op vakantie in crisistijd

Nu de grenzen binnen Europa langzaamaan weer open gaan kan weer over vakanties worden nagedacht. Een last-minute boeken of de reeds geplande vakantie door laten gaan kan weer in een ander land dan in Nederland. Indien het reisadvies niet wordt nageleefd heeft dit gevolgen voor de loondoorbetalingsverplichting als de medewerker ziek wordt, niet op tijd naar huis kan of in quarantaine moet. Het bewust roekeloos of met opzet opzoeken van gezondheidsrisico’s hoeft niet voor rekening van de werkgever te komen. 

Wat moet je doen?
Een medewerker waarschuwen dat hij niet naar landen mag reizen waar code oranje geldt. Het is belangrijk dat een medewerker weet dat reizen naar een risicogebied invloed zal hebben op zijn loondoorbetalingsverplichting. Gaat een medewerker dan toch, is sneller aan te nemen dat er geen recht is op loon als de medewerker niet kan starten met werken op zijn/haar eerste werkdag na de vakantie of ziek wordt. 

Code oranje
Voor sommige landen geldt code oranje. Concreet betekent dit dat alle vakanties naar de desbetreffende landen worden afgeraden. Het reisadvies blijft oranje als het coronavirus nog niet voldoende onder controle is, nog geen Nederlandse toeristen worden verwelkomt of hen quarantaine oplegt bij aankomst.

Noodzakelijke reizen zijn wel toegestaan, ondanks dat code oranje geldt. Voor alle vakantiereizen geldt dat deze niet als een noodzakelijke reis worden aangemerkt. Als er onduidelijkheid bestaat over de noodzakelijkheid van een buitenlandse reis zal op voorhand de afweging worden gemaakt samen met de medewerker.

Code geel
Reizen naar landen waarvoor code geel is afgegeven, is gelukkig ook mogelijk.  Verandert het reisadvies tijdens het verblijf van oranje naar geel, dan houdt medewerker aanspraak op loondoorbetaling. 

Annuleringskosten

Het kan natuurlijk zijn dat een medewerker al kosten heeft gemaakt voor de reis, maar deze kosten niet terugkrijgt van de reisorganisatie bij annulering ervan. Dit kan tot discussies leiden wie deze kosten op zich neemt. In principe komen deze kosten voor rekening van de medewerker. Dit kan anders zijn als de medewerker door werkgever is verboden om op de geboekte vakantie te gaan. Dit is meteen de reden waarom het raadzaam is een medewerker te waarschuwen en te wijzen op de meest actuele lijst van reisadviezen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Door het niet verbieden van de reis blijft de verantwoordelijkheid evenals de eventuele schade waarschijnlijk bij de medewerker liggen.

Intrekken vakantie

Indien een medewerker heeft besloten niet naar het buitenland te reizen kan de vraag ontstaan of de vakantiedagen ook worden ingetrokken. Het is belangrijk om te weten dat het werkelijk kunnen reizen naar het buitenland geen voorwaarde is voor het opnemen van vakantiedagen. Als een medewerker hierdoor de vakantiedagen wilt intrekken hoef je dit niet goed te keuren. Ga hierover in gesprek en spreek samen af of de vakantiedagen blijven staan of dat de medewerker ze kan intrekken en alsnog komt werken.


Contact

E: info@mettom.nl
T: 040 - 82 00 398

 06 - 36 23 50 36

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

Menu